کابلشو:
جهت اتصال هادی به شینه و سایر محل‌های اتصال از کابلشو و جهت اتصال دو سیم هادی به یکدیگر از دوراهه استفاده میگردد.

کابلشو مسی:
کابلشو پل ارتباطی میان هادی کابل و محل اتصال می‌باشد و باید ظرفیت جریانی مطابق با هادی کابل را دارا باشد.
کابلشو
از کابلشو به منظور اتصال هادی کابل به شینه و سایر محل‌های اتصال مورد نیاز استفاده می‌شود. جنس کابلشو برای کابلهای مسی، مس قلع اندود و برای کابل‌های آلومینیومی از لوله آلومینیوم است.

برای اتصال کابل‌های آلومینیوم به شینه مسی از کابلشوبی متال آلومینیوم – مس استفاده می‌شود. کابلشوهای مسی از لوله مسی بدون درز با خلوص ۹۹. ۵ % و بر اساس استاندارد DIN ۴۶۲۳۵ و کابلشوهای آلومینیومی از لوله آلومینیومی با مشخصات فوق و بر اساس استاندارد DIN ۴۸۲۰۱ در سایزهای مختلف از ۶mm۲ تا ۱۰۰۰mm۲ تولید می‌شوند که در اثر پرس هیچگونه ترک یا شکاف مویی د. رآن‌ها ایجاد نمی‌گردد.
انواع کابلشوهای تولیدی شرکت مارولین مفصل به شرح زیر است:
– کابلشو مسی استاندارد
– کابلشو مسی دوسوراخه
– کابلشو مسی زاویه دار
– کابلشو آلومینیومی
– کابلشو بی متال
– کابلشو ارت
-کابلشو کلاته

کابلشوهای دوفلزی، برای جلوگیری از ارتباط مستقیم هادی آلومینیومی به شین مسی بکار می روند. بطور کلی دو نوع کابلشوی دو فلزی رایج است که در نوع اول ، فصل مشترک مس – آلومینیوم در بخش کف های کابلشو قرارگرفته ، در حالیکه در نوع دوم این بخش در قسمت لول های کابلشو است.
نتایج حاصل از آزمون پیرشدگی الکتریکی نشان می دهد در حالی که در ابتدای نصب دونوع کابلشو، مقاومت اتصال و مقاومت کلی تقریباٌ یکسان است ولی پایداری الکتریکی کابلشوی نوع اول مناسب نمی باشد. در کابلشوی نوع اول ، برای جبران تفاوت هدایت الکتریکی ، مساحت بخش کفه ای کابلشو افزایش داده شده است. با اینحال پایداری مقاومت کابلشوی نوع اول قابل قبول نیست. فصل مشترک مس- آلومینیوم در کابلشوی نوع اول، به دلیل مسائلی از قبیل حضور عیوب ناشی از فورج و پیچیدگی فصل مشترک استعداد بالاتری برای تشکیل فازهای بین فلزی دارد و بیشترین دمای کابلشوی نوع اول در نزدیکی فصل مشترک مس- آلومینیوم است ، در حالی که در نوع دوم این طور نیست. در کابلشوی نوعاول پس از نصب، بین بخش آلومینیومی کابلشو و شین مسی اتصال و ارتباط برقرار می شود که این امر مغایر با اهداف کاربرد دوفلزی ها است و خود باعث بروز مشکلات ناشی از خوردگی گالوانیک خواهد گردید.
اگرچه دو نوع کابلشو در ابتدا شرایطی کاملاً یکسان دارند ، اما در حین سرویس دهی و با بررسیهای انجام شده ( ریزساختاری و شبیه سازی توزیع دمایی) کابلشوی نوع اول در مقایسه با کابلشوی نوع دوم به سرعت تخریب شده وباعث افزایش تلفات می گردد. بعبارت دیگر، پایداری اتصال در کابلشوی نوع دوم بسیار بیشتر از نوع اول می باشد.
یکی از بهترین راه ها برای انتقال جریان از سیم ها و کابل های آلومینیومی، استفاده از کابلشو بی متال است. برای اتصال یک هادی از جنس آلومینیوم به یک شینه از جنس مس از کابلشو بیمتال استفاده می شود. علت استفاده نکردن از کابلشو مسی و یا کابل آلومینیومی به این دلیل است که در اتصال بین دو فلز غیر همنام به مرور زمان عمل اکسیداسیون صورت می گیرد و بهتر است از فلز همنام در این اتصال ها استفاده شود و کابلشو بیمتال این امکان را فراهم می کند .در شبکه های توزیع، انتقال صحیح جریان همواره اهمیت بسیار زیادی دارا می باشد. برای انجام این کار کابلشوها و سرسیم های مختلفی تولید و عرضه می گردند.این نمونه از کابلشوها برای سطوح دارای مقطع دایره و نیم دایره در شبکه های انتقال مورد استفاده قرار می گیرد. لازم به ذکر است که کابلشوها یکی از بهترین و ایمن ترین روش ها برای ایجاد و برقراری اتصال به کلید اتوماتیک و کلید فیوز به شمار می روند.